sobota, 17 listopada 2012

Portrety ziemi

 Z właściwą sobie, wrodzoną skromnością.....

I bez cienia samouwielbienia.....

 nieśmiało...

niepompatycznie.....

 i delikatnie...

 troszkę zawstydzony.....

 zapraszam!!!!

na moją wystawę w Galerii Pestka w Poznaniu
w rotundzie, na poziomie -1

Dziękuję firmie Ogami za pomoc w wykonaniu wydruków!